Hlavné menu

Zánik nároku

Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keď nárok vznikol.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk