Hlavné menu

Výška príspevku

Od 1. septembra 2018 je výška príspevku:

  • 142,98 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré nemá príjem,
  • vo výške rozdielu medzi 142,98 € a príjmom dieťaťa, ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré má príjem nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti