Hlavné menu

Výška príspevku

Od 1. septembra 2018 je príspevok vo výške 181,79 € mesačne.

Ak sa náhradný rodič osobne stará o tri a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok pre náhradného rodiča sa zvyšuje od 1. septembra 2018 o 129,30 € mesačne.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti