Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk