Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na príspevok má nezaopatrené dieťa, ktoré:

  • je rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu zverené do náhradnej starostlivosti,
  • preukáže úhradu zvýšených výdavkov.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk