Hlavné menu

Výška príspevku

Príspevok je vo výške preukázanej úhrady zvýšených výdavkov, najviac 500 eur v kalendárnom roku .

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je určený na úhradu zvýšených výdavkov spojených s uspokojovaním potrieb dieťaťa súvisiacich s jeho:

  • zdravotným stavom alebo špeciálnymi potrebami (výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálne edukačné pomôcky),
  • umeleckou činnosťou (výdavky na umelecké potreby alebo umelecký materiál, umeleckú prípravu alebo účasť na umeleckých vystúpeniach),
  • športovou činnosťou (výdavky na športové potreby alebo športový materiál, športovú prípravu alebo účasť na športových súťažiach).
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk