Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na príspevok na vzdelávanie je náhradný rodič.

Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na príspevok na vzdelávanie si môže uplatniť každý z manželov / môžu uplatniť obaja manželia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk