Hlavné menu

Zánik nároku

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov .

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk