Hlavné menu

Konanie o nároku

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, nespĺňa podmienky nároku, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku pri narodení dieťaťa.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk