Hlavné menu

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná:

  • preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a na jeho výplatu,
  • použiť príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa jej vyplatil, na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk