Hlavné menu

Chýba Vám povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie na Vašom osobnom dôchodkovom účte?

Ak v niektorom mesiaci neboli na váš osobný dôchodkový účet pripísané povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, môže to byť spôsobené:

A. krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas ktorej:

  • mohla byť splatnosť poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za mesiace marec, máj, jún a júl 2020 odložená až do 31. decembra 2020 , to znamená, že budú Sociálnou poisťovňou postúpené Vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti až v roku 2021,
  • mohlo byť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020 odpustené , to znamená, že povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za apríl 2020 nebudú postúpené vôbec.

    Viac informácií získate na: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/ii-pilier-starobne-dochodkove-sporenie/legislativne-zmeny/

B. inými situáciami, ktorých dôvody môžu byť nasledovné:

  • Vaše údaje o výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac do Sociálnej poisťovne neboli uvedené správne, resp. tento výkaz nebol odoslaný vôbec,
  • poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie neboli zaplatené na účet Sociálnej poisťovne.

Viac informácií získate vo Vašej mzdovej učtárni, vo Vašej účtovnej spoločnosti alebo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk