Hlavné menu

Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Formuláre V/A (MPSVR SR) 6-01 (podnikateľská sféra) a V/B (MPSVR SR) 6-01 (nepodnikateľská sféra) k výkazu:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk