Hlavné menu

Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Formuláre V/A (MPSVR SR) 6-01 (podnikateľská sféra) a V/B (MPSVR SR) 6-01 (nepodnikateľská sféra) k výkazu:

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk