Hlavné menu

Môžem v zariadení starostlivosti zamestnať napr. kuchárku na dohodu?

Aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) sú pracovnoprávnym vzťahom. Na účely plnenia personálneho normatívu podľa § 9 ods. 4 zákona o sociálnych službách a prílohy č. 1 k tomuto zákonu, sa kuchárka považuje za obslužného zamestnanca (nie odborného zamestnanca). Ak pracuje na skrátený pracovný úväzok (nie s plným fondom pracovného času) v počte zamestnancov na účely plnenia tohto personálneho normatívu sa vykazuje v prepočítanom stave podľa dĺžky pracovného úväzku vo vzťahu k plnému fondu pracovného času.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk