Hlavné menu

Zasadnutia výboru

Zasadnutie 8. decembra 2021

Zasadnutie 28. septembra 2021

Zasadnutie 27. apríla 2021

Zasadnutie 4. decembra 2020

Hlasovanie per rollam

Zasadnutie 13. novembra 2019

Závery a uznesenia

Zasadnutie 11. júna 2019

Závery a uznesenia

Zasadnutie 29. novembra 2018

Závery a uznesenia

Zasadnutie 29. júna 2018

Závery a uznesenia

Zasadnutie 9. apríla 2018

Závery a uznesenia

Zasadnutie 30. novembra 2017

Závery a uznesenia


Zasadnutie 2. decembra 2016

Závery a uznesenia

Zasadnutie 30. septembra 2016

Závery a uznesenia

Zasadnutie 6. júna 2016

Závery a uznesenia

Zasadnutie 20. októbra 2015

Závery a uznesenia

Zasadnutie 23. apríla 2015

Závery a uznesenia

Zasadnutie 20. novembra 2014

Materiály

Závery a uznesenia

Zasadnutie 29. septembra 2014

Závery a uznesenia

Zasadnutie 28. januára 2014

Závery a uznesenia

Hlasovanie per rollam

Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 34 zo dňa 16. decembra 2013 uplatnením procedúry per rollam k materiálu Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 33 zo dňa 24. októbra 2013 uplatnením procedúry per rollam k zriadeniu odbornej pracovnej skupiny pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

Zasadnutie 17. apríla 2013

Závery a uznesenia

Zasadnutie 4. februára 2013

Materiály

Závery a uznesenia

Zasadnutie 17. septembra 2012

Závery a uznesenia

Tematické zasadnutie 21. februára 2012

Materiály

Závery

Zasadnutie 16. januára 2012

Materiály

Zasadnutie 10. novembra 2011

Materiály

Závery a uznesenia

Zasadnutie 6. septembra 2011

Materiály

Závery a uznesenia

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk