Hlavné menu

Organizácie sektora sociálnej ekonomiky

ASOCIÁCIA SUBJEKTOV SOCIÁLNEJ EKONOMIKY, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 52 83 47 60, Trieda SNP 1504/27, 974 01 Banská Bystrica vrátila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky osvedčenie o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky číslo 1/2020_SO zo dňa 09.04.2020. Osvedčenie o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky číslo 1/2020_SO zo dňa 09.04.2020 zaniklo v súlade so zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu 30.04.2024.

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, občianske združenie so sídlom na ulici Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava-Vajnory, IČO: 53064909 vrátila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky osvedčenie o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky číslo 2/2020_SO zo dňa 23.07.2020. Osvedčenie o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky číslo 2/2020_SO zo dňa 23.07.2020 zaniklo v súlade so zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu 15.04.2024 .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov dňa 3. októbra 2023 priznalo postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky subjektu Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, občianske združenie, IČO 53 06 49 09, Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava – Vajnory, kontakt kancelaria@ases-slovensko.sk , web http://www.ases-slovensko.sk/poslanie-a-ciele/ . Strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky združuje registrované sociálne podniky dosahujúce merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby podľa § 2 ods. 4 písm. e) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk