Hlavné menu

Servisné poukážky

Žiadosť o distribúciu servisných poukážok:


Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok:

  • Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok - .docx , odt
  • Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis - .docx , .rtf
  • Evidenčný list použitých servisných poukážok ružovej farby ( .xlsx , .ods )
  • Evidenčný list použitých servisných poukážok modrej farby ( .xlsx , .ods )

  • Žiadosť o prevzatie nepredaných servisných poukážok (. docx , . odt )
  • Žiadosť o spätný výkup predaných nepoužitých servisných poukážok (. docx , . odt )


Schéma DM – 4/2021 (.PDF) – schéma pomoci de minimis na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 26.02.2021.

Schéma je uverejnená na adrese
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2533

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk