Hlavné menu

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 14:00

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – kontakty:

Banská Bystrica

Mgr. Elena Krajčiová, manažérka RC SE
Telefón: +421 918 959 053
E-mail: elena.krajciova@employment.gov.sk

Ing. Petronela Jagnešáková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 721 215
E-mail: petronela.jagnesakova@employment.gov.sk

Ing. Zuzana Parobková, koordinátorka RC SE
Telefón: + 421 918 591 338
E-mail: zuzana.parobkova@employment.gov.sk

Ing. Alžbeta Gajdošová Balážová, koordinátorka RC SE
Telefón: + 421 917 991 263
E-mail: alzbeta.gajdosovabalazova@employment.gov.sk

Košice

Ing. Nicol Kovaľová, manažérka RC SE
Telefón + 421 915 916 172
E-mail: nicol.kovalova@employment.gov.sk

Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 067
E-mail: anezka.kuchtova@employment.gov.sk

Mgr. Michaela Bodnárová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 226
E-mail: michaela.bodnarova@employment.gov.sk

Mgr. Anna Bežilová, koordinátor RC SE
Telefón: + 421 917 991 252
E-mail: anna.bezilova@employment.gov.sk

Prešov

PhDr. Lenka Kurhajcová, PhD., manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 237
E-mail: lenka.kurhajcova@employment.gov.sk

Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 258
E-mail: martina.drobnakova@employment.gov.sk

PhDr. Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 289
E-mail: svetlana.pavlovicova@employment.gov.sk

Mgr. Patrícia Vnenková, koordinátorka RC SE
Telefón: + 421 917 991 221
E-mail: patricia.vnenkova@employment.gov.sk

Nitra

Mgr. Barbora Štibrana, manažér RC SE
Telefón: +421 918 959 077
E-mail: barbora.stibrana@employment.gov.sk

Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 242
E-mail: miroslav.cernay@employment.gov.sk

Ing. Zina Machničová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: + 421 917 991 249
E-mail: zina.machnicova@employment.gov.sk

Žilina

Ing. Alexandra Mikulová, manažérka RC SE
Telefón: + 421 917 625 235
E-mail: alexandra.mikulova@employment.gov.sk

Ing. Jana Pacoľáková, koordinátorka RC SE
Telefón: + 421 917 991 209
E-mail: jana.pacolakova@employment.gov.sk

Mgr. Ivana Pittnerová, koordinátorka RC SE
Telefón: + 421 915 816 291
E-mail: ivana.pittnerova@employment.gov.sk

Ing. Silvia Škvarnová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: + 421 917 991 231
E-mail: silvia.skvarnova@employment.gov.sk

Trenčín


Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 691 094
E-mail: marcela.benickova@employment.gov.sk

Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@employment.gov.sk

Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@employment.gov.sk

Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@employment.gov.sk

Trnava

Mgr. Silvia Hamerlíková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 588 872
E-mail: silvia.hamerlikova@employment.gov.sk

Mgr. Ivana Holčeková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 213
E-mail: ivana.holcekova@employment.gov.sk

Mgr. Katarína Kužlíková, koordinátorka RC SE
Telefón: + 421 917 991 240
E-mail: katarina.kuzlikova@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk