Hlavné menu

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Kontaktné údaje na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky:

Banská Bystrica
Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica
Ján Baláž, manažér regionálneho centra
+421 915 916 169
jan.balaz@ia.gov.sk
Vladimír Oláh, regionálny koordinátor
+421 918 591 332
vladimir.olah@ia.gov.sk
Elena Krajčiová, regionálna koordinátorka
+421 918 959 053
elena.krajčiova@ia.gov.sk
Lívia Adamová, regionálna koordinátorka
+421 918 421 475
livia.adamova@ia.gov.sk

Košice
Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice
Anežka Kuchtová, regionálna koordinátorka
+421 918 959 067
anezka.kuchtova@ia.gov.sk
Ľuboš Kužilla, regionálny koordinátor
+421 918 591 202
Lubos.Kuzilla@ia.gov.sk
Radko Tokár, regionálny koordinátor
+421 917 991 238
radko.tokar@ia.gov.sk

Prešov
Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov
Nataša Milistenferová, manažérka regionálneho centra
+421 915 816 288
natasa.milistenferova@ia.gov.sk
Zdenka Hudáková, regionálna koordinátorka
+421 915 816 289
zdenka.hudakova@ia.gov.sk
Lenka Kurhajcová, regionálna koordinátorka
+421 917 991 237
lenka.kurhajcova@ia.gov.sk
Martina Drobňáková, regionálna koordinátorka
+421 917 991 258
martina.drobnakova@ia.gov.sk

Nitra
Adresa: Svätoplukovo námestie B1, 949 01 Nitra
Iveta Ďuricová, manažérka regionálneho centra
+421 917 991 260
iveta.duricova@ia.gov.sk
Artur Bekmatov, regionálny koordinátor
+421 905 315 847
artur.bekmatov@ia.gov.sk
Miroslav Černay, regionálny koordinátor
+421 917 991 242
miroslav.cernay@ia.gov.sk
Martina Jarošová Gašparová, regionálna koordinátorka
+421 911 419 893
martina.jarosovagasparova@ia.gov.sk

https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/spustenie-siete-regionalnych-centier-socialnej-ekonomiky

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti