Hlavné menu

Bilaterálna návšteva Laponska, Fínsko

V súvislosti so zámerom projektu SOCENT SPAs, sa MPSVR SR zúčastnilo začiatkom mája spolu s partnermi projektu a so zástupcom z regiónu Gemer, bilaterálnej návštevy Laponska. Zameraním bolo prehĺbenie znalostí v rámci dobrej praxe v sociálnom podnikaní so zameraním na pracovnú integráciu a rehabilitáciu. Laponsko, podobne ako niektoré časti Slovenka, akým je tiež región Gemer, majú dlhodobé problémy s odlivom obyvateľstva za prácou. Z tejto situácie vyplynula potreba nastaviť sociálnu ekonomiku a jej nástroje na udržateľnosť obyvateľstva a dobrú ekonomickú situáciu v málorozvinutých oblastiach.

Hosťujúcim partnerom bola Laplandská univerzita aplikovaných vied (Fínsko), ktorá sprostredkovala stretnutia s kľúčovými subjektmi sociálnej ekonomiky pôsobiacimi v danej oblasti Laponska. Jedným z týchto aktérov bolo družstvo Uurto v meste Kemijärvi, ktorého činnosť je zameraná na prechodný trh práce so širokým zameraním hospodárskej činnosti. Okrem toho tiež uskutočňuje tréningy s možnosťou vzdelávacieho procesu. Celkové zameranie družstva smeruje k zvýšeniu všeobecnej miery zamestnanosti.

Ďalším z aktérov sociálnej ekonomiky bola Nadácia Meriva Säätiö v meste Kemi. Stretnutie sa uskutočnilo s výkonnou riaditeľkou spoločnosti Meriva sr. Nadácia pripravuje rehabilitačné tréningy pre dlhodobo nezamestnaných ľudí, ľudí s postihnutím a mladých ľudí. V rámci stretnutia v Meriva sa uskutočnila tiež návšteva niektorých pracovných jednotiek nadácie pre zamestnávanie a rekvalifikáciu zraniteľných a znevýhodnených osôb.

Záverečné stretnutie sa uskutočnilo na pôde mesta Kemi, kde bol odprezentovaný projekt Kooperatívne družstvo Kemi, jeho projektovou manažérkou. Hlavnou myšlienkou družstva je poskytnúť obyvateľom Kemi lokálny a bezpečný odrazový mostík pre pracovný život a podnikanie. Okrem toho je cieľom vybudovať komunitu, ktorá by spolu s jediným podnikom priniesla alternatívny spôsob podnikania. Spolupráca v družstve kombinuje nezávislosť a komunitnú prácu, zamestnanci môžu veľmi flexibilne budovať svoje vlastné pracovisko alebo budúce podnikanie spôsobom, ktorý je vhodný pre každú situáciu. Niektorí členovia sa aktívne podieľajú na rozvoji družstva, niektorí ho využívajú ako miestnu fakturačnú platformu. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnila návšteva jedného z členov družstva, ktorý prevádzkovali dve spoločníčky vo veku nad 50 rokov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk