Hlavné menu

Bilaterálna návšteva partnerov projektu zo Španielska

Začiatkom apríla 2019 sa uskutočnila návšteva Španielskych partnerov projektu, v rámci bilaterálnej návštevy a výmeny skúseností dobrej praxe na Slovensku, za účasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a partnerov z Neziskovej organizácia EPIC.

V rámci partnerstiev projektu, Slovensko ako hosťujúca krajina, uviedla dobré príklady a vhodné postupy v oblasti sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky. Základ tvoril legislatívny rámec sociálnej ekonomiky na Slovensku, finančné nástroje sociálneho podnikania, ako aj typy sociálnych podnikov. Informácie boli premietnuté aj v praktickej rovine, návštevou integračného sociálneho podniku BIVIO, ktorý zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím. Zameranie podniku je v poskytovaní ubytovacích a reštauračných služieb a zároveň prevádzkovanie práčovne, pričom práca s klientmi spočíva okrem iného, po zapracovaní sa v pracovnom procese, k posunu na otvorený pracovný trh.

Ďalším dobrým príkladom z praxe bola návšteva Kaviarne Radnička, ktorej činnosť predstavila p. Viera Záhorcová. Kaviareň zamestnáva zdravotne postihnutých, dlhoročne funguje ako chránená dielňa a pôsobí ako tréningové centrum pre zamestnancov, ktorí sa tu pripravujú vstup na otvorený pracovný trh.

Súčasťou stretnutia bola tiež návšteva kultúrneho a umeleckého centra Nová Cvernovka. S co-workingovým centrom nás oboznámil Šymon Kliman z Nadácie Cvernovka, ktorý poukázal na široké spektrum zamerania centra, od kultúry cez životné prostredie po inovatívne prístupy, so zameraním najmä na komunitný rozvoj, so širším pozitívnym spoločenským dopadom.

Záverom bolo zhodnotenie získaných informácií a ich prínos pre partnerov z organizácie Cives Mundi ako aj z Generálneho riaditeľstva pre sociálnu ekonomiku a samozamestnávanie z regiónu Kastília a León. Partneri veľmi kladne hodnotili postupy z praxe, zhodne našli niekoľko paralel z praxe v Španielsku, avšak legislatívny rámec pre sociálnu ekonomiku v Španielsku aktuálne zaostáva, čo zhodnotili ako jeden z bodov pre vypracovanie akčného plánu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk