Hlavné menu

Stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Začiatkom júla sa uskutočnilo stretnutie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Jánom Mičovským CSc., ktoré iniciovala Pracovná skupina pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR sa zúčastnilo v zastúpení riaditeľky odboru sociálnej ekonomiky Ing. Ingrid Ujváriovej.

Predmetom stretnutia bola podpora sociálneho poľnohospodárstva ako aj podpora registrovaných sociálnych podnikov, ktorých činnosť je zameraná na agro sektor. MPSVaR odprezentovalo tému sociálnej ekonomiky, v rámci ktorej predstavilo zákon o Sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a jeho finančné nástroje.

V rámci témy bol tiež predstavený projekt Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach - Interreg Europe – SOCENT SPAs - a jeho zámery. Zúčastnení diskutovali o možnostiach sociálneho podnikania v poľnohospodárstve, jeho nastavenia a potenciálu v oblasti podpory zamestnanosti v regióne a potravinovej sebestačnosti.

Minister Ján Mičovský na margo stretnutia vyjadril snahu o podporu zlepšenia podmienok pre začínajúcich poľnohospodárov a malé rodinné farmy. V novom programovacom období ministerstvo pôdohospodárstva vyjadrilo záujem podporiť projekty zamerané na sociálne poľnohospodárstvo.

(zdroj foto: MPaRV SR, ROZVOJ VIDIEKA JE DÔLEŽITÝ, [cit. 2020-07-07], dostupné na: < https://www.facebook.Com/minagri.sr/posts/3399348776762603 > )

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk