Hlavné menu

Zoznam osôb, ktorým bol a ktorým nebol poskytnutý finančný príspevok MPSVR SR

Zoznam osôb, ktorým bol a ktorým nebol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7 a § 78a a 78aa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk