Hlavné menu

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Elektronická služba Podávanie žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Bezplatné konzultácie a kontrolu žiadostí o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a ich príloh poskytujeme prostredníctvom Regionálnych centier NP Inštitút sociálnej ekonomiky.

Odporúčame Vám preto, aby ste sa pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku obrátili na najbližšiu pobočku Regionálneho centra sociálnej ekonomiky, kde Vám zamestnanci BEZPLATNE skontrolujú splnenie podmienok podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky nájdete tu: https://socialnaekonomika.sk/category/regionalne-centra-se/

Odbor sociálnej ekonomiky MPSRV SR upozorňuje na zmenu metodického usmernenia „Štruktúra podnikateľského plánu“ (najmä v časti týkajúcej sa finančného plánu) s účinnosťou od 1.1.2023.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk