Hlavné menu

Usmernenie pre žiadateľov pre vstup na územie Slovenskej republiky podľa bodu č.4 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020 v znení jeho aktualizácii

Usmernenie pre žiadateľov pre vstup na územie Slovenskej republiky podľa bodu č.4 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020 v znení jeho aktualizácii
Viac informácii nájdete na: https://www.cipc.gov.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva/

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk