Hlavné menu

Jasle

Všeobecné aktuálne informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb

Usmernenie k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 k 19.11.2020

Príloha č.1: Zber a likvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2

Usmernenie k poskytovaniu starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9.11. do 15.11.2020 - TU

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 aktualizované 29.10.2020 - TU

Príloha č. 1 Zoznam testovaných zamestnancov - PDF ; WORD

Upozornenie:
Nižšie uvedené usmernenie obsahuje prílohy/ohlásenia, ktoré poskytovateľ sociálnej služby v prípade výskytu situácií opísaných v usmernení neodkladne zasiela na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR. Všetky ohlásenia sa zasielajú na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk.

 

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk