Hlavné menu

Núdzový stav / hospodárska mobilizácia

aktualizované 16.06.2020

Uznesením vlády SR č. 366 z 10. júna 2020 bol ukončený núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky a to uplynutím 13. júna 2020. Zároveň bola zrušená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v určených pobytových zariadeniach sociálnych služieb a v určených zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorá bola uložená uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020. Zrušil sa tiež zákaz uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

K tomuto dňu skončilo aj určenie vybraných sociálnych služieb za subjekty hospodárskej mobilizácie.

Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk