Hlavné menu

Práva nadobudnuté do 31. 12. 2020

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Spojené kráľovstvo) k 31. januáru 2020 prestalo byť členom Európskej únie, a to na základe Dohody o vystúpení , ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020. Dohoda o vystúpení stanovila tzv. prechodné obdobie trvajúce od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 , počas ktorého sa naďalej uplatňovali právne predpisy Európskej únie a zachovávali sa všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Dôležité (občania SR, ktorí sú v Spojenom kráľovstve pred 31.12.2020, a naopak):

Práva v oblasti pobytu, prístupu na pracovný trh a práva v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré osoby/občania SR nadobudli v zmysle Dohody o vystúpení, zostávajú zachované a pokračujú aj po 31. decembri 2020. Bližšie informácie o právach, ktoré vyplývajú z Dohody o vystúpení nájdete TU .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk