Hlavné menu

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie

Nasledovné stránky poskytujú prehľad judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) týkajcej sa voľného pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva. Uvedené rozsudky sa týkajú len ustanovení nariadení upravujúcich oblasť koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pracovníkov, osôb a ich rodinných príslušníkov.

Rozsudky sú rozdelené podľa jednotlivých článkov nariadení a oblastí, ktoré nariadenia svojim vecným a osobným rozsahom pokrývajú, z dôvodu jednoduchšej identifikácie predmetu sporu, ktorým sa zaoberajú.

Rozsudky nájdete v anglickom a nemeckom (EN a DE) jazyku, ak existuje slovenský preklad, aj v jazyku slovenskom (SK), buď celý rozsudok, alebo len jeho výrok, podľa dostupnosti textu.

Rozsudky SD EÚ, týkajúce sa nariadenia EHS č. 1408/71

Rozsudky SD EÚ, týkajúce sa nariadenia ES č. 883/2004


  • Eurlex - prístup k právu Európskej únie, pravidelne aktualizovaná databáza judikatúry Súdneho dvora EÚ
  • CURIA - oficiálna stránka Súdneho dvora Európskej únie, obsahujúca aj historickú judikatúru v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004
  • trESS - databáza - prepojenie ustanovení koordinačných nariadení s rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ a rozhodnutiami Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia
  • CCVista Translation Database - databáza obsahuje právne predpisy EÚ v jazykoch členských štátov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk