Hlavné menu

Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI)

Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI) v skratke je elektronický systém pre výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov.

EESSI predpokladá zriadenie centrálneho koordinačného uzla, cez ktorý budú prechádzať všetky štandardizované elektronické dokumenty SEDy (Standardized Electronic Document - SED) zasielané inštitúciami všetkých 27 členských štátov. Centrálny uzol bude spravovaný Európskou komisiou. Príjemcom i odosielateľom prenášaných dát bude na národnej úrovni tzv. prístupový bod (Access point).

Výmena údajov medzi členskými štátmi bude prebiehať prostredníctvom zabezpečenej siete STESTA (Secure Trans European Services for Telematics between Administrations - Zabezpečené transeurópske služby pre telematiku medzi administratívami), spravovanej Európskou komisiou. Táto sieť umožňuje posielanie informácií s bezpečnosťou na úrovni medzibankovej komunikácie, čo zodpovedá cieľu EESSI s ohľadom na to, že ide o údaje z oblasti sociálneho zabezpečenia.

Prístupovým bodom v rámci Slovenskej republiky je:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk