Hlavné menu

Čo je modernizovaná koordinácia?

Modernizovaná koordinácia je pojem, ktorý sa začal používať v súvislosti s uplatňovaním nových koordinačných predpisov, konkrétne nariadenia 883/2004, 987/2009 a nariadenia 988/2009 od 1. mája 2010, na území členských štátov Európskej únie.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk