Hlavné menu

Export dávok - článok 7


Nariadenie ES č. 883/04

o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
číslo celexové číslo dátum rozsudok vo veci SK EN DE
článok 7 - upustenie od pravidiel bydliska
C-538/11 návrh na začatie konania 21.10.2011 Hermine Sax - výmaz veci SK EN DE
C-433/13 62013CJ0433 16.9.2015 Komisia vs. Slovensko SK EN DE
C-361/13 62013CJ0361 16.9.2015 Komisia vs. Slovensko SK EN DE

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk