Hlavné menu

Nariadenie EHS č. 1408/71

Rozsudky Súdneho dvora EÚ vo vzťahu k Nariadeniu EHS č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva.

HLAVA I Všeobecné ustanovenia
Článok 1 Definície
Článok 2 Osobný rozsah
Článok 3 Rovnosť zaobchádzania
Článok 4 Vecný rozsah
Články 5 až 9a Vyhlásenia ČŠ, dohovory o sociálnom zabezpečení, prístup k poisteniu
Články 10 a 10a Upustenie od podmienok bydliska, osobitné nepríspevkové dávky
Článok 12 Zamedzenie súbehu dávok
HLAVA II Určenie príslušnosti právnych predpisov
Článok 13 Určenie príslušnosti právnych predpisov - všeobecné pravidlá
Článok 14 Určenie príslušnosti právnych predpisov - osobitné pravidlá
Články 15 až 17 Dobrovoľné poistenie, pracovníci konzulátov a misií, výnimky
HLAVA III Osobitné ustanovenia súvisiace s rôznymi kategóriami dávok
Kapitola 1 Choroba a materstvo
Kapitola 2 Invalidita
Kapitola 3 Staroba a dôchodky
Kapitola 4 Pracovné úrazy a choroby z povolania
Kapitola 6 Dávky v nezamestnanosti
Kapitola 7 Rodinné dávky
Kapitola 8 Dávky pre deti dôchodcov a siroty
HLAVA IV Správna komisia pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Články 80 - 83
HLAVA VI Rôzne ustanovenia
Články 84 - 93
PRÍLOHY Rozsudky týkajúce sa príloh
Prílohy

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk