Hlavné menu

Dávky v nezamestnanosti

Nariadenie ES č. 883/04
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S OSOBITNÝMI KATEGÓRIAMI DÁVOK
Dávky v nezamestnanosti - články 61 až 65a
číslo celexové číslo dátum rozsudok vo veci SK EN DE
článok 65 - cezhraničné pravidlá
C-443/11 62011CJ0443 11.4.2013 F. P. Jeltes a ost. SK EN DE

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk