Hlavné menu

Prechodné a záverečné ustanovenia

Nariadenie ES č. 883/04
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
Hlava VI - Prechodné a záverečné ustanovenia - články 87 až 91
číslo celexové číslo dátum rozsudok vo veci SK EN DE
článok 87 - prechodné ustanovenia
C-522/10 62010CJ0522 19.7.2012 Doris Reichel-Albert SK EN DE
C-282/11 62011CJ0282 21.2.2013 Concepción Salgado González SK EN DE
C-443/11 62011CJ0443 11.4.2013 F. P. Jeltes a ost. SK EN DE
C-250/13 62013CJ0250 30.4.2014 Birgit Wagener SK EN DE
článok 91 - nadobudnutie účinnosti
C-205/05 62005CJ0205 9.11.2006 Fabien Nemec SK EN DE

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk