Hlavné menu

Osobitné nepríspevkové peňažné dávky

Nariadenie ES č. 883/04
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S OSOBITNÝMI KATEGÓRIAMI DÁVOK
Osobitné nepríspevkové peňažné dávky - článok 70
číslo celexové číslo dátum rozsudok vo veci SK EN DE
článok 70 - osobitné nepríspevkové peňažné dávky
C-140/12 62012CJ0140 19.9.2013 Peter Brey SK EN DE
C-67/14 62014CJ0067 15.9.2015 Nazifa Alimanovic a ost. SK EN DE

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk