Hlavné menu

Rodinné dávky

Nariadenie ES č. 883/04
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S OSOBITNÝMI KATEGÓRIAMI DÁVOK
Rodinné dávky - články 67 až 69
číslo celexové číslo dátum rozsudok vo veci SK EN DE
článok 67 - rodinní príslušníci s bydliskom v inom členskom štáte
C-32/13 62013CJ0032 27.2.2014 Petra Würker SK EN DE

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk