Hlavné menu

Rovnosť zaobchádzania - článok 4


Nariadenie ES č. 883/04

o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
číslo celexové číslo dátum rozsudok vo veci SK EN DE
článok 4 - rovnosť zaobchádzania
C-333/13 62013CJ0333 11.11.2014 Elisabeta Dano SK EN DE
C-67/14 62014CJ0067 15.9.2015 Nazifa Alimanovic a ost. SK EN DE

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk