Hlavné menu

Výkon zamestnania v dvoch alebo viacerých štátoch


Nariadenie ES č. 883/04

o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
číslo celexové číslo dátum rozsudok vo veci SK EN DE
článok 13 - výkon zamestnania v dvoch alebo viacerých členských štátoch
C-29/10 62010CJ0029 15.3.2011 Heiko Koelzsch SK EN DE
C-189/14 návrh na začatie konania Bogdan Chain SK EN DE

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk