Hlavné menu

Databázy judiaktúry SD EÚ a legislatívy EÚ

  • TAIEX databáza - projekt Eeurópskej komisie, na preloženie historickej judikatúry do jazykov nových členských štátov
  • Eurlex - prístup k právu Európskej únie, pravidelne aktualizovaná databáza judikatúry Súdneho dvora EÚ
  • CURIA - oficiálna stránka Súdneho dvora Európskej únie, obsahujúca aj historickú judikatúru v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004
  • trESS - databáza - prepojenie ustanovení koordinačných nariadení s judikatúrov Súdneho dvora EÚ a rozhodnutiami Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia
  • JurisVista - databáza sústreďuje dostupné právne a dokumentárne informácie o vybraných rozsudkoch, stanoviskách a uzneseniach Súdneho dvora EÚ a Súdu prvého stupňa
  • CCVista Translation Database - databáza obsahuje právne predpisy EÚ v jazykoch členských štátov
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti