Hlavné menu

Štruktúrované elektronické dokumenty

Modernizované koordinačné predpisy vyžadujú, aby boli údaje medzi inštitúciami v celej EÚ vymieňané elektronicky. Za týmto účelom je pripravovaný systém elektronickej výmeny informácií sociálneho zabezpečenia - EESSI.

Štruktúrované elektronické dokumenty (SED) boli navrhnuté a prostredníctvom nich budú inštitúcie navzájom komunikovať a vymieňať si informácie v rámci systému EESSI. Navrhnutých je približne 320 štruktúrovaných elektronických dokumentov v rámci 120 definovaných vecných prípadov použitia – životných situácií (BUC – Business Use Case) v rôznych oblastiach sociálneho zabezpečenia.

Vďaka nim bude komunikácia medzi inštitúciami jednoduchšia a efektívnejšia. Až do konca prechodného obdobia dvoch rokov v záujme plnej elektrickej výmeny medzi všetkými členskými štátmi sa môžu použiť papierové verzie SED, papierové pôvodné E-formuláre a akékoľvek oficiálne dokumenty vydávané inštitúciami sociálneho zabezpečenia v jednotlivých členských štátoch. Prechodné obdobia by malo končiť začiatkom júla 2019. Po tomto dátume, sa prestanú používať papierové E-formuláre, papierové verzie elektronických dokumentov (SEDov) a inštitúcie budú plnohodnotne komunikovať výlučne elektronicky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk