Hlavné menu

Vysvetľujúca poznámka

Vysvetľujúce poznámk y (Explanatory notes) má uľahčiť aplikáciu modernizovaných pravidiel koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia všetkými stranami. Poznámky boli vypracované Európskou Komisiou, s cieľom doplniť, ale nie nahradiť, vnútroštátne usmernenia pre uplatňovanie nových nariadení. V prehľade vysvetľujúcich poznámok nájdete abecedne zoradené všetky zatiaľ vypracované a publikované poznámky.

Práca na tvorbe poznámok ďalej pokračuje v závislosti na budúcich potrebách a návrhoch. Poznámky sú aktualizované v súlade s vývojom pri uplatňovaní modernizovaného systému koordinácie. Tu nájdete všetky doteraz vypracované vysvetľujúce poznámky k jednotlivým pojmom modernizovanej koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk