Hlavné menu

Obchodovanie s ľuďmi a nelegálne zamestnávanie

Obchodovanie s ľuďmi

Ak existuje dôvodné podozrenie, že ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, máte možnosť dostať potrebnú podporu a pomoc v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.

Pre viac informácií kontaktujte Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

alebo

bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, ktorú technicky podporuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk