Hlavné menu

Publikácie

V oblasti koordinácie vydáva Európska komisia rôzne publikácie, ktoré majú túto oblasť sprístupniť jednoduchým spôsobom občanom Európskej únie.

Vybrané publikácie z tejto oblasti:

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti