Hlavné menu

Nové rozhodnutia a odporúčania Správnej komisie

Nové rozhodnutia a odporúčania bolo nevyhnutné prijať na základe uplatňovania nových koordinačných nariadení. Sú výsledkom revízie pôvodných rozhodnutí a odporúčaní prijatých Správnou komisiou. Rozhodnutia o otázkach výkladu koordinačných predpisov sa prijímajú na základe pravidiel hlasovania ustanovených zmluvou.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk