Hlavné menu

Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách

V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou ohľadne šírenia nákazy COVID - 19, MPSVR SR pripravilo Plán uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb, ktorý nájdete tu .

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike v mesiaci september 2020 a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať prechodné opatrenia u poskytovateľov sociálnych služieb sa lehota pre ukončenie IV. fázy uvoľňovania, uvedená v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách, predlžuje do 31.10.2020. Toto usmernenie sa vydáva na základe pozitívnych skúsenosti z aplikačnej praxe poskytovateľov sociálnych služieb.

Počas tejto doby naďalej platí povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb podať Správu o zavedení opatrenia, ak z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie alebo pri inom zvýšenom riziku nákazy ochorením COVID-19, zaviedli prísnejšie opatrenia.

Správa sa podáva emailom na adresu: odbkrman@employment.gov.sk v zmysle príslušného usmernenia .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk