Hlavné menu

Aktuality

18.01.2022

Návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Slováci pracujúci alebo podnikajúci v Európskej únii (EÚ) si budú môcť preniesť dôchodkové úspory naprieč hranicami členských krajín. Vláda dnes schválila návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR). Návrh zákona je vypracovaný z dôvodu potreby vykonania niektorých článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP).

Viac

17.01.2022

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorého cieľom je zabezpečenie ochrany zdravia a života v zariadeniach sociálnych služieb.

Viac

14.01.2022

Priemerná výška pomoci rastie aj vďaka prechodu na „Prvú pomoc +“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 30. decembru 2021 na udržanie zamestnanosti už takmer 2,2 miliardy eur. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“, ktoré pripravil Inštitút sociálnej politiky. Vláda naďalej reaguje na vývoj epidemickej situácie a za december umožní mikro a malým podnikom čerpať finančnú pomoc aj cez opatrenie 3B.

Viac

 
11.01.2022

Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR po prvýkrát v roku 2022

V pondelok 10. januára 2022 o 13:00 hod sa uskutočnilo štrnáste rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. Sociálni partneri rokovali po prvýkrát v novom roku 2022.

Viac

07.01.2022

Nastavíme nový efektívny dozor v sociálnych veciach

Vytvoriť systém dozoru nad výkonom v sociálnej oblasti je cieľom novej právnej úpravy, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach má zvýšiť kvalitu a zabezpečiť férové zaobchádzanie a ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľov odkázaných na pomoc iných. Rovnako má zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie stanovených povinností v tejto oblasti. Ak navrhované znenie zákona uspeje v legislatívnom procese, jeho účinnosť sa predpokladá od júla 2022.
Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je možné pripomienkovať do 19. januára 2022.

Viac

23.12.2021

Za prácu počas II. vlny pandémie sme už odmenili vyše 30-tisíc zamestnancov v sociálnych službách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR naďalej odmeňuje zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Každý z nich už v januári dostane vyplatenú jednorazovú mimoriadnu odmenu vo výške 350 eur ako poďakovanie za ich obetavosť a pracovné nasadenie. Okrem toho pre nich rezort práce prostredníctvom národného projektu vyčlenil viac ako 31,5 milióna eur určených na refundáciu odmien. Vďaka nim ministerstvo práce doteraz odmenilo vyše 30-tisíc zamestnancom všetkých druhov sociálnych služieb, ktorým rozdelil takmer 20 miliónov eur.

Viac

 
23.12.2021

Zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad odvodov za mesiac december

Vláda SR schválila ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie sme navrhli posunúť splatnosť odvodov za december 2021, a to do 31. decembra 2024. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej SZČO, ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Materiál ministerstva bol schválený s pripomienkou, že k obdobnému odkladu odvodov dôjde aj v mesiaci január budúceho roka.

Viac

23.12.2021

Rezort práce opäť spustí opatrenie 3B pre zamestnávateľov

Vláda SR dnes 22. decembra 2021 schválila návrh ministra Milana Krajniaka na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Vzhľadom na zavádzanie prísnejších opatrení, ktoré majú výrazný vplyv na udržanie zamestnanosti najmä v sektore gastra, hotelierstva a služieb, opätovne spúšťame opatrenie 3B za mesiac december 2021. O príspevok budú môcť žiadať všetci záujemcovia, bez ohľadu na to, v akom segmente podnikajú.

Viac

22.12.2021

Sme pripravení okamžite reagovať pri výskyte variantu Omicron v ZSS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je pripravené sprísniť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, ak sa potvrdí prvý prípad pozitívne testovaného na variant Omicron u klienta či zamestnanca. Na základe vydaného usmernenia sa v prípade výskytu nákazlivejšieho variantu Omicron stáva celé zariadenie červenou zónou. Znamená to predovšetkým zákaz návštev, zníženie mobility, pravidelné testovanie a tiež monitoring zdravotného stavu všetkých klientov aj zamestnancov v zasiahnutom zariadení.

Viac

 
22.12.2021

Nezamestnanosť klesá ďalší mesiac

V novembri evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny celkovo najmenej nezamestnaných za posledných 20 mesiacov. Zároveň ich do evidencie pribudlo najmenej za posledných 23 mesiacov. Nezamestnanosť dosiahla najnižšiu úroveň od mája minulého roku.

Viac

21.12.2021

Udržať pracovné miesta počas novembra a decembra pomôže Prvá pomoc +

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 5. decembru 2021 na udržanie zamestnanosti už takmer 2,15 miliardy eur. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“, ktoré pripravil Inštitút sociálnej politiky. Rezort práce naďalej flexibilne reaguje na vývoj epidemickej situácie, posledné dva mesiace roku 2021 pomôže zamestnávateľom, SZČO a zamestnancom rozšírený rámec „Prvá pomoc +“.

Viac

21.12.2021

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sociálnych služieb sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.

Viac

 
Späť123456 ... 81

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk