Hlavné menu

Aktuality

15.05.2015

Nové miesta v automobilovom priemysle

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa zúčastnil na otvorení novej karosárne v bratislavskom Volkswagene Slovakia. Spoločnosť vytvorila 1000 nových pracovných miest.

Galéria

Viac

12.05.2015

Pietne spomienkové stretnutie

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa uskutočnilo pietne spomienkové stretnutie, ktoré tak, ako každý rok, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so sociálnymi partnermi.

Galéria

Viac

01.05.2015

Reakcia na článok v týždenníku Plus 7 dní

MPSVR SR sa ostro ohradzuje voči hrubej manipulácií s faktami a číslami, ktorou článok účelovo vytvára obraz výrazne problémového a nízkeho čerpania európskych prostriedkov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v období 2007-2013.

Viac

 
30.04.2015

Veľtrh ponúkol 26000 pracovných miest

Nitra sa stala na dva dni dejiskom najväčšieho pracovného veľtrhu na Slovensku. Viac ako 160 vystavovateľov ponúkalo na 5. ročníku Job Expo 2015 tisícky voľných pracovných miest. Súčasťou veľtrhu bola aj prezentácia stredných škôl.

Galéria

Viac

28.04.2015

Ministri V4 o trhu práce

Slovensko navštívili ministri práce a sociálnych vecí z Českej republiky a Maďarska a štátny tajomník z Poľskej republiky. V rámci nášho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine prijali pozvanie ministra Jána Richtera na pracovné stretnutie.

Galéria

Viac

23.04.2015

Spoločne za kvalifikovanú pracovnú silu

Ako zefektívniť trh práce, správne nastaviť vzdelávací systém a zvýšiť zamestnanosť? O týchto otázkach diskutovali zástupcovia štátnych inštitúcií, sociálnych partnerov a odbornej verejnosti. Zapojili sa aj hostia zo zahraničia.

Galéria

Viac

 
21.04.2015

Veľtrh práce - Job Expo 2015

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás už po piatykrát pripravuje najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku - Job Expo 2015. Jeho súčasťou je aj 17. medzinárodná burza práce European Job Days 2015 a 23. ročník celonárodnej výstavy Mladý tvorca 2015.

Viac

20.04.2015

Zamestnanosť stúpa, pribúdajú nové miesta

Nezamestnanosť na Slovensku sa blíži k dvanástim percentám. V marci dosiahla 12,06%, čo je o 0,26% menej ako vo februári. Najviac odišlo z evidencie úradov práce mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných.

Viac

16.04.2015

Minister na oslavách KOZ

Konfederácia odborových zväzov SR si pripomína štvrťstoročie svojej existencie. Za ten čas sa vyprofilovala na organizáciu nezávislú voči štátnym a samosprávnym orgánom, vyšším územným celkom, zamestnávateľom, ale aj politickým stranám a hnutiam.

Galéria

Viac

 
14.04.2015

Týraným ženám pomôže nové centrum

Pomôcť ženám prežívajúcim násilie si kladie za cieľ novovznikajúce Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie. Predstavili ho odborníci na uvádzacej konferencii k samotnému projektu.

Viac

09.04.2015

Príprava zriadenia komory sociálnych pracovníkov

V priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa konalo prvé zasadnutie prípravného výboru Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktoré slávnostne otvoril minister Ján Richter.

Galéria

Viac

08.04.2015

Kontrolóri našli viac nelegálnych zamestnancov

Zvýšený počet kontrol odhalil v minulom roku aj viac nelegálne zamestnaných osôb. Inšpektori skontrolovali takmer 57 tisíc osôb, z ktorých nelegálne pracovalo 2335. Výrazne pomohli aj špecializované útvary, tzv. Kobra.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk