Hlavné menu

Aktuality

27.04.2020

Úrady práce už vyplatili žiadateľom o príspevky viac ako 5 miliónov eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už zaslali schválené peniaze 9 523 žiadateľom o príspevky v rámci prvej pomoci. Do dnešného dňa, do 9:00, vyplatili 5 213 055,42 €.

Viac

24.04.2020

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Minister práce Milan Krajniak dnes llistom požiadal o spoluprácu predsedov VÚC, ZMOS, Úniu miest, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR a SocioFórum v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 v zariadeniach sociálnych služieb.

Viac

23.04.2020

Úrady práce už odoslali peniaze viac ako 4 500 žiadateľom o príspevky

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od včera, 22. 4. 2020, zasielajú žiadateľom o príspevky v rámci prvej pomoci na účet schválené peniaze. Do dnešného dňa, do 10:00, vyplatili 2 542 720,27 eur 4 636 žiadateľom.

Viac

 
23.04.2020

O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie skupiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo už štvrté opatrenie v rámci projektu „Prvá pomoc“ zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. Vďaka nemu môžu žiadať o príspevky aj SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, aj jendoosobové s.r.o.

Viac

22.04.2020

Ministerstvo vypláca peniaze žiadateľom o prvú pomoc

Európska komisia schválila 21. apríla 2020 navrhovanú schému štátnej pomoci a dala projektu „Prvá pomoc“ definitívnu zelenú. Odobrila nám aj výnimku pri podnikoch v ťažkostiach. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak už vyplácajú žiadateľom príspevky. Doteraz spracovali 18 846 dohôd o poskytnutí finančného príspevku. Ďalšie tisícky žiadostí administrujú a pripravujú na odoslanie žiadateľom.

Viac

22.04.2020

Zastavme násilie v čase izolácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom svojho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch spolu Koordinačným metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie Inštitútu pre výskum práce a rodiny pomáhajú v tomto náročnom krízovom období chrániť tých najzraniteľnejších - deti a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Viac

 
21.04.2020

Zariadenia sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie

Ministerstvo v dnešnej mimoriadne zložitej situácií považuje za absolútnu prioritu ochranu tých najrizikovejších skupín obyvateľov. Aktuálne sa pozornosť upriamuje predovšetkým na minimalizovanie ohrozenia zdravia a života seniorov a ľudí, u ktorých existuje zvýšené riziko prenosu vírusu COVID–19. Jedným z opatrení je aj vyhlásenie zariadení sociálnych služieb za subjekty hospodárskej mobilizácie.

Viac

20.04.2020

Nezamestnanosť sa v marci mierne zvýšila

Miera evidovanej nezamestnanosti stúpla v marci z 5,05 % na 5,19 %. Celková nezamestnanosť vzrástla na 6,21 %. Oproti februáru sa tak zvýšila o 0,08 percentuálneho bodu, medziročne vzrástla o 0,02 p. b. Minulý mesiac tak evidovali úrady práce spolu 170 867 záujemcov o prácu. Voľných miest bolo k dispozícii necelých 85-tisíc.

Viac

17.04.2020

Pomáhame zabezpečovať ochranu zariadení sociálnych služieb

MPSVR SR od začiatku vypuknutia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením vírusu COVIS-19 a po koordinácií s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími odborníkmi zabezpečovali vydávanie záväzných postupov a nariadení pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom je minimalizovanie ohrozenia zdravia a bezpečnosti seniorov a ľudí s komplikovaným zdravotným stavom, ktorí sú primárnymi klientmi zariadení sociálnych služieb.

Viac

 
17.04.2020

Úrady odoslali na podpis viac ako 5000 dohôd k prvej pomoci

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaslali žiadateľom 5 234 dohôd o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“. Ďalšie tisícky žiadostí spracúvajú a pripravujú na odoslanie. Po podpísaní dohôd, doručení príslušnému úradu práce a ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv začnú úrady posielať žiadateľom financie na náhradu mzdy alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Viac

17.04.2020

Spúšťame „kurzarbeit“ a ďalšiu pomoc pre zamestnávateľov

O príspevky na podporu udržania zamestnanosti môžu v rámci projektu sociálnej pomoci žiadať ďalšie skupiny zamestnávateľov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo tretie opatrenie, ktoré pomôže zamestnávateľom zachovať pracovné miesta v čase pandémie koronavírusu.

Viac

17.04.2020

Ministerstvo predĺži infolinku sociálnej pomoci

Podnety žiadateľov na infolinke narastajú s postupným rozširovaním opatrení projektu sociálnej pomoci pre zamestnancov a pomoci pre zachovanie pracovných miest pre zamestnávateľov a živnostníkov. Pre predĺženie a posilnenie dostupnosti poskytovania informácií pre žiadateľov prostredníctvom infolinky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje verejné obstarávanie na služby call centra.

Viac

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk