Hlavné menu

Aktuality

20.06.2022

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov.

Viac

20.06.2022

Rezort práce pripravil online seminár k výzve Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Cieľom výzvy je podpora rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností, ktoré napomáhajú prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti zamestnancov a zamestnávateľov na zvládanie krízových situácií.

Viac

20.06.2022

Bezplatné rodinné poradne pomôžu rodinám, párom i jednotlivcom

Rodiny sa trápia kvôli vzťahom, výchove a zvládaniu rozvodov, páry trápia komunikačné problémy a konflikty, zatiaľ čo jednotlivci sa sužujú najmä kvôli emocionálnym problémom. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny o dostupnosti a dopyte po službách psychologického poradenstva. Pomôcť ľuďom pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny a v ďalších medziľudských vzťahoch majú Rodinné poradne. Už v štyroch mestách na Slovensku, v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline a Košiciach ponúkajú klientom bezplatné poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. Piata poradňa sa čoskoro otvorí v Humennom.

Viac

 
16.06.2022

Rada EPSCO schválila smernicu o minimálnych mzdách v EÚ

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer sa dnes, 16. júna, zúčastnil na Zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (Rada EPSCO). Európska komisia v rámci jarného balíka formulovala špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa na zasadnutí Rady mohli k týmto návrhom vyjadriť. Členské štáty rokovali o viacerých oblastiach zamestnaneckej a sociálnej politiky. Významným prínosom zasadnutia bolo schválenie smernice o minimálnych mzdách v EÚ.

Viac

15.06.2022

Všetky zákony rezortu práce prešli v parlamente do druhého čítania

Národná rada SR v prvom čítaní schválila všetky zákony, ktoré predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, otcovská dovolenka aj vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

Viac

14.06.2022

Info pre odídencov: ako postupovať, ak nedostanete platbu finančnej pomocii

UNHCR vyplatí 15. júna 2022 finančnú pomoc domácnostiam odídencov, ktorí poberali pomoc v hmotnej núdzi z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj domácnostiam odídencov, ktorí sa zaregistrovali u UNHCR po 1.máji 2022.

Viac

 
14.06.2022

Najrýchlejšie spomedzi stredoškolákov si nájdu prácu diplomovaní špecialisti. Majú aj najvyššie mzdy.

Unikátny pohľad na uplatnenie absolventov stredoškolského vzdelávania ako aj aktuálne údaje o ich úspešnosti prináša pilotná štúdia „Absolventi v čase pandémie“ z dielne Inštitútu sociálnej politiky (ISP) a Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP). Najrýchlejšie si podľa nej našli prácu absolventi vyššieho odborného a postsekundárneho vzdelania, ktorí majú aj najvyššie mzdy. Ide napríklad o diplomovaných špecialistov („DiS“), diplomovaných umelcov („DiS.art“) a absolventov nadstavbového štúdia. Naopak v priemere najdlhšie bez práce zostali absolventi gymnázií, ktorí v ďalšom štúdiu nepokračovali a absolventi nižšieho stredného odborného vzdelania (napr. absolventi učilíšť). Vyplýva to z analýzy dát o 44 624 absolventoch stredných škôl z ročníka 2019/2020.

Viac

13.06.2022

Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávok

S účinnosťou od 1. júla sa zvýši suma životného minima na 234,42 €. Pozitívne to ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie. Narastie tak takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú viazané na životné minimum.

Viac

10.06.2022

Štátna tajomníčka podporila oslavy 30. výročia znovuobnovenia Gréckokatolíckej charity Prešov

Gréckokatolícka charita Prešov 1. septembra minulého roku oslávila 30. výročie znovuobnovenia svojej činnosti. Pri tejto príležitosti sa 9. júna konalo podujatie Konferencia charity 2022 na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastupovala na konferencii štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková.

Viac

 
10.06.2022

Rada vlády pre práva seniorov rokovala aj o možnostiach ďalšej pomoci seniorom

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka vo štvrtok 9. júna na pôde rezortu práce zasadala Rada vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Zástupcovia ministerstiev, regionálnej samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, seniorských organizácií, aby diskutovali o riešeniach na aktuálne témy. Debata sa sústredila na problémy nedostatku zamestnancov a opatrovateľov v sociálnych službách, ich mzdové ohodnotenie a udržateľnosť.

Viac

10.06.2022

Minister práce ocenil osobnosti za rozvoj sociálnych služieb

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak odovzdal rezortné vyznamenania osobnostiam, s mimoriadnym prínosom pre sociálnu spravodlivosť a ich aktívnu úlohu na rozvoji sociálnej politiky. Keďže minulý rok prekazila odovzdávanie ocenení pandémia Covid-19, tento ročník v sebe spájal ocenenia za roky 2020 a 2021. Ocenenia zamestnancom rezortu odovzdal minister práce počas galavečera 9. júna 2022.

Viac

09.06.2022

Detský areál RODINKA v Golianove už slúži deťom a rodinám

V Golianove v Nitrianskom kraji sa oddnes môžu tešiť z nového detského ihriska RODINKA. Ide o druhý rodinný inkluzívny areál po Vígľaši, ktorý vznikol za podpory ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tento účel rezort práce poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny celkom 4,3 miliónov eur. Vďaka tomu vo všetkých krajoch postupne vyrastá 106 nových bezbariérových hracích areálov pre deti a rodiny, pričom najmenej polovica z nich bude hotová už do konca roka 2022.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk