Hlavné menu

Aktuality

04.05.2022

Prijatie osobitnej predstaviteľky generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leyly Kayacik

Štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková prijala 4. mája na pôde ministerstva práce osobitnú predstaviteľku generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Ústrednou témou stretnutia boli výzvy spojené s prílivom detí a rodín z Ukrajiny na Slovensko a potreba ich ochrany, a tiež ochrana detí pred násilím v postkovidovom období.

Viac

04.05.2022

Vláda aj parlament schválili vyplatenie 13. dôchodku už v júli

Dnes Vláda SR ako aj Národná rada SR schválili finančnú pomoc pre seniorov v podobe skoršieho vyplatenia 13. dôchodku. Návrh novely zákona o 13. dôchodku pripravil rezort práce v spolupráci s poslancami Národnej rady SR, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v celej výške jednorazovo všetkým poberateľom, ktorí naň budú mať nárok, a to už v júli 2022.

Viac

03.05.2022

Povolanie profesionálneho náhradného rodiča určí nová právna norma

Vláda na dnešnom rokovaní schválila návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča. Účelom nového zákona je zohľadniť špecifiká výkonu tejto práce, osobitne fakt, že ide o prácu vykonávanú nepretržite v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča tak, aby boli zaistené všetky potreby dieťaťa. Prvoradým pri navrhovaní podmienok výkonu tohto povolania je zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Viac

 
02.05.2022

ISP: Prácu si našlo už 13 % odídencov, 40 % pozícií obsadených odídencami však vyžaduje len základné vzdelanie

Vojnoví utečenci z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, získali zároveň jednoduchší prístup na slovenský trh práce. Inštitút sociálnej politiky sa bližšie pozrel na ich uplatňovanie na slovenskom trhu práce.

Viac

30.04.2022

Ministerstvo práce sa pridáva k oslave Sviatku práce, symbolu iniciatív za zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých pracujúcich

Na Slovensku oslavujeme Sviatok práce 1. máj už od roku 1919. Je symbolom iniciatív za zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých pracujúcich. K oslavám sa pripája aj ministerstvo práce a prináša prehľad rôznorodých opatrení na trhu práce, ktoré pomáhajú pracujúcim udržať si zamestnanie a nezamestnaným uľahčujú nájsť si prácu. Mnohé z nich pracovné podmienky skvalitňujú a vytvárajú aj nové príležitosti ako sa uplatniť na trhu práce.

Viac

29.04.2022

Pandemická Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom končí

Pandemická pomoc z dielne rezortu práce predstavuje historicky najväčšiu pomoc na ochranu zamestnanosti. Podporila približne tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike. Podmienky poskytovania finančných príspevkov a ich výška sa odvíjali od aktuálnej epidemiologickej situácie. V súčasnosti je pandemická situácia priaznivá, zamestnávatelia tak môžu pokračovať v prevádzkovej činnosti bez obmedzení, čím zaniká potreba poskytovania finančnej pomoci na účel ochrany pracovných miest. 30. apríla 2022 je posledný dátum, v rámci ktorého je možné predkladať žiadosti na príspevky v rámci Prvej pomoci. Výplaty budú až do 30. septembra 2022.

Viac

 
28.04.2022

Zariadeniam sociálnych služieb a centrám pre deti a rodiny poskytneme dotáciu na energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne jednorazovú finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb, ktoré to najviac potrebujú, a subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií, čo významne zasahuje do ich prevádzkových nákladov. Jednorazová pomoc prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných služieb. Zároveň ochráni jej prijímateľov, aby sa takto enormne rastúce náklady nepremietli do úhrad klientov. Pripravený je balík v sume 9,4 miliónov eur.

Viac

28.04.2022

Ministerstvo práce presadzuje kultúru bezpečných pracovísk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pridáva k oslavám Svetového dňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Dnes si ho už po dvadsiaty krát pripomína Medzinárodná organizácia práce. Tento rok sa nesie v znení hesla „Posilnením sociálneho dialógu smerom ku kultúre bezpečnosti a ochrany zdravia“. Lepšej ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pomôže aj novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ktorá začne platiť od januára 2023.

Viac

27.04.2022

Medzinárodná finančná pomoc odídencom z Ukrajiny pomôže aj Slovensku

Od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomocnú ruku utečencom aj tým, že im umožnilo vstup do systému pomoci v hmotnej núdzi a poskytuje im dávku v hmotnej núdzi. Od 1. mája 2022 túto pomoc na Slovensku dočasne prevezme spolupráca medzinárodných organizácií: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC).
Ide o jedinečnú formu pomoci na Slovensku, ktorá umožní zavedenie systému dočasnej finančnej podpory zraniteľným skupinám a tiež pomoc jednotlivcom so špecifickými potrebami s cieľom zlepšiť ich prístup k základným životným podmienkam.

Viac

 
23.04.2022

Absolventi majú významne vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce

Hoci absolventi majú po ukončení štúdia obmedzené praktické zručnosti, ochota zamestnávateľov zamestnať aj neskúsených ľudí medziročne narástlo o viac ako 50 %. Môže za to postupné oživovanie ekonomiky na Slovensku a zvýšený dopyt po pracovnej sile. Významný podiel na znižovaní počtu mladých v databáze nezamestnaných majú aj projekty rezortu práce Chyť sa svojej šance a Absolventská prax.

Viac

21.04.2022

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla, opatrenia rezortu práce zmierňujú následky pandémie

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci úroveň 6,67 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o 0,19 percentuálneho bodu. Zníženie nezamestnanosti pokračuje už druhý mesiac po sebe. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazujú pokračujúci prudký rast počtu voľných pracovných miest. Črtá sa tak oživenie na trhu práce.

Viac

20.04.2022

Výška Prvej pomoci rastie, o podporu je možné žiadať do konca apríla

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo na udržanie zamestnanosti k 31. marcu 2022 zamestnávateľom a SZČO už zhruba 2,44 miliardy eur. Úrady práce k rovnakému dátumu uzavreli cez 218 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Február je posledným mesiacom, za ktorý je možné požiadať o finančnú podporu cez nástroje „Prvej pomoci“, a to do konca apríla 2022. Uplatňuje sa rozšírený rámec „Prvá pomoc +“ a zároveň aj možnosť využiť opatrenie 3B. Od marca platí zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Ministerstvo práce taktiež pripravilo projekt na udržanie pracovných miest aj pre SZČO, na ktorých sa Kurzarbeit nevzťahuje. Pilotný projekt sa uplatní zatiaľ za marec. Viac sa dočítate v 23. aktualizácii komentára o sociálnej pomoci rodinám a pracujúcim v čase pandémie z dielne Inštitútu sociálnej politiky.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk