Hlavné menu

Aktuality

11.12.2013

Úspešné rómske ženy diskutovali na ministerstve

Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ukončila púť výstava mapujúca osudy významných a úspešných rómskych žien. Vyústením projektu „Úspešné rómske ženy“ bola záverečná diskusia s jeho hlavnými aktérkami.

Galéria

Viac

10.12.2013

Ministerské vianočné trhy pomáhali

Aj tento rok sa na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR konali vianočné trhy chránených dielní z celého Slovenska. Priestory ministerstva tak na dva dni ovládla príjemná atmosféra.

Galéria

Viac

09.12.2013

Mikuláš zavítal do detských domovov aj v pondelok

V pondelok, 9.12., odovzdali štátny tajomník Jozef Burian a vedúci služobného úradu Jozef Vančo mikulášsku nádielku deťom v detských domovoch v Malackách, Sečovciach a vo Vyšnej Kamenici.

Galéria

Viac

 
06.12.2013

K Mikulášovi v detskom domove sa pridal aj minister Richter

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odovzdal v piatok, 6.12., deťom v detskom domove v Žitavciach mikulášske darčeky. Obdarované však neboli iba deti. Výslužku si domov odniesol aj minister.

Galéria

Viac

05.12.2013

Ocenenie sociálnej práce s ľuďmi

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter odovzdal 5. decembra v hoteli SoreaRegia, už po desiaty krát, ocenenie Sociálny čin roka 2013. Ocenenie je každoročne zamerané na vybrané témy a cieľové skupiny z oblasti sociálnych vecí.

Galéria

Viac

04.12.2013

Ministerstvo podporuje aktívne starnutie

Vláda SR schválila v stredu, 4.12.2013, Národný program aktívneho starnutia na roky 2014–2020. Tento komplexný dokument zahŕňa opatrenia na podporu aktívneho starnutia ľudí vo veku nad 50 rokov. Jednou z priorít národného programu je podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti starších ľudí.

Viac

 
03.12.2013

Sploupráca pri riešení nezamestnanosti

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval s vedúcimi predstaviteľmi Inštitútu zamestnanosti, Viliamom Páleníkom a Michalom Páleníkom, o možnostiach intenzívnejšej spolupráce v oblasti riešenia špecifík nezamestnanosti na Slovensku.

Viac

02.12.2013

Eurofondy pomáhajú vytvárať tisíce pracovných miest

Zástupcovia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a odborná verejnosť zhodnotili prínos a výsledky projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007 – 2013.

Viac

25.11.2013

Platy zamestnancov vo verejnej a štátnej službe sa zvýšia

Zástupcovia zamestnancov vo verejnej a štátnej službe podpísali 25.11.2013 so zástupcami zamestnávateľov dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2014. Po mimoriadne ťažkých a zložitých rokovaniach našli signatári zhodu a dohodli sa na zvýšení platov.

Galéria

Viac

 
25.11.2013

Branislav Ondruš odovzdal ekonomických Oscarov

Štátny tajomník Branislav Ondruš sa v Leviciach zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní cien víťazom 4. ročníka súťaže „O firmu regiónu“. V rámci sympózia Ekonomického klubu Pohronia, ktorý je organizátorom súťaže, si zástupcovia víťazných firiem prevzali z jeho rúk plastiku Strom prosperity - tzv. ekonomického Oscara.

Galéria

Viac

21.11.2013

Reakcia MPSVR SR na mediálne vyjadrenia k anuitnej novele

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odmieta tvrdenia niektorých opozičných poslancov, že nami navrhnuté podmienky vyplácania doživotných dôchodkov sú netransparentné. Všetky úpravy v návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení vzišli zo spoločných rokovaní zástupcov všetkých odborne zainteresovaných strán.

Viac

21.11.2013

Ministerstvo má projekt roka

Informačný systém Riadenie sociálnych dávok, ktorý pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorila spoločnosť Softec, sa stal Projektom roka 2013. Slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka tejto súťaže sa uskutočnilo na siedmej výročnej konferencii eFocus Projektový manažment: „To najlepšie z projektového riadenia“. Projekt roka 2013 vyhlásili Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter

Galéria

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk