Hlavné menu

Aktuality

17.03.2020

Pracovná a sociálna oblasť v súvislosti s koronavírusom

V aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, vyzýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu.

Viac

11.03.2020

Distribúcia potravinových balíčkov

Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia preto vyčlenila na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pre Slovensko vyše 64 miliónov eur.

Viac

10.03.2020

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa.

Viac

 
28.02.2020

Opatrenia rezortu práce v súvislosti s koronavírusom

MPSVR SR v súvislosti s koronavírusom upriamuje pozornosť na preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých organizácií rezortu, predovšetkým však úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, či sekundárne zariadení sociálnych služieb, a pod. Ide o inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvýšeným počtom ľudí.

Viac

25.02.2020

Tradícia rezortných vyznamenaní pokračuje

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odovzdal rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli nielen úroveň, ale aj samotné vnímanie sociálnej práce. Tak ako každý rok, aj teraz bolo podujatie spojené s pripomenutím si Svetového dňa sociálnej spravodlivosti.

Galéria

Viac

20.02.2020

Evidovaná nezamestnanosť pod 5 % aj v januári

V prvom mesiaci tohto roka sa evidovaná miera nezamestnanosti udržala pod hranicou päť percent a dosiahla 4,98 %. Medziročne sa znížila o 0,28 percentuálneho bodu. Prácu si v januári aktívne hľadalo 137 087 ľudí, čo je o 7 143 osôb menej ako rok predtým.

Viac

 
06.02.2020

Reakcia na účelový článok týždenníka Plus 7 dní zo 6.2. 2020 s názvom „Tlaky u Richtera.“

MPSVR SR a UPSVR sa ohradzujú voči demagógií a nepravdivému obrazu, ktorý tento článok vytvára ohľadom inak bežnej a internej témy sťahovania sa časti zamestnancov MPSVR a jeho rozpočtových organizácií (najmä Inštitútu pre výskum práce a rodiny IVPR) do prenajatých priestorov na Špitálskej ulici 25 a 27 v Bratislave.

Viac

06.02.2020

Terénna sociálna práca pokračuje tretím národným projektom

Terénna sociálna práca sa stala pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, ktorou rezort práce pomáha už takmer 15 rokov pri riešení problémov a náročných životných situácií ľudí v sociálne vylúčených spoločenstvách. Rezort práce prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR realizuje v poradí už tretí národný projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu.

Viac

04.02.2020

Kde končia absolventi škôl?

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš predstavil najnovší systém sledovania uplatnenia absolventov v SR. Takzvaná „stopa absolventa" umožňuje sledovať každý deň kariérneho života absolventov všetkých slovenských stredných a vysokých škôl podľa absolvovaného odboru. Ministerstvo práce začalo tento systém budovať už v minulom roku.

Viac

 
29.01.2020

Reakcia na článok „Vláda ignoruje snahy o kurzarbeit“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ostro ohradzuje voči neobjektívnemu článku v denníku Sme. Redaktorka pravdepodobne účelovo nezverejnila stanovisko ministerstva k danej problematike a to aj napriek tomu, že ho dostala obratom v požadovaný deň, 23. 1. 2020, o 13:43.

Viac

21.01.2020

Nezamestnanosť v roku 2019 na historickom minime

Decembrová miera evidovanej nezamestnanosti zostala na novembrovej úrovni 4,92 %, celková miera si udržala hodnotu 6,01%. V priemere sa tak v roku 2019 dostala mesačná miera evidovanej nezamestnanosti na 5 %, čo je medziročný pokles o 0,42 percentuálneho bodu. Ide o historicky najnižšiu priemernú mieru na Slovensku.

Viac

14.01.2020

Minister navštívil Centrum pre deti a rodiny v Nitre

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil Centrum pre deti a rodiny v Nitre, ktoré ukončilo časť rekonštrukcie svojich priestorov. Pri tejto príležitosti diskutoval so zamestnancami aj o dopade pomerne zásadnej zmeny v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ku ktorej došlo od začiatku minulého roka.

Galéria

Viac

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk