Hlavné menu

Aktuality

21.02.2019

Slovensko zabojuje o sídlo Európskeho orgánu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v spolupráci s ďalšími rezortmi ponuku na zriadenie sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave. Slovensko je poslednou krajinou eurozóny bez európskej inštitúcie či agentúry. Nový orgán má dohliadať, aby sa dodržiavali platné legislatívne pravidlá pri pracovnej mobilite.

Viac

20.02.2019

Nezamestnanosť v januári mierne vzrástla

V januári pribudlo do evidencie nezamestnaných 6 374 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti sa zvýšila na 5,26 % z decembrových 5,04 %. Celková miera dosiahla 6,42 %. Pribudli však nielen ľudia bez práce, ale aj voľné pracovné miesta. Mnohí z nich by preto pri hľadaní zamestnania nemali mať problém.

Viac

06.02.2019

Kto sa najlepšie uplatní na trhu práce?

Aký študijný odbor si vybrať? Aké zamestnania budú dominovať o pár rokov? Ktoré povolania nebudú potrebné? Aj na tieto otázky dá odpoveď nová webová stránka, ktorú spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Má pomôcť zvýšiť uplatniteľnosť absolventov a poskytnúť prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch.

Viac

 
31.01.2019

Sporitelia v 3. pilieri dostanú podrobné výpisy

Zvýšiť informovanosť ľudí o ich súčasných i budúcich nárokoch na dôchodok, zabezpečiť primeranosť poskytovaných informácií, podporovať finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku. To sú hlavné ciele rezortu práce pri poskytovaní informácií ľuďom o ich budúcom dôchodku. Prvým krokom sú aktuálne zmeny v zákone o 3. pilieri, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára.

Viac

29.01.2019

Zdravotne postihnutí ocenili dlhodobú spoluprácu s MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dostalo významné ocenenie „Zlaté srdce,“ ktoré mu udelil tanečný klub Danube. Cenu prevzal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. Špeciálny tanečný klub Danube spája deti s mentálnym postihnutím so zdravými deťmi. Spolu sa učia tancovať spoločenské tance či už ako duo alebo v kombinovaných pároch.

Viac

24.01.2019

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu oslavuje 55 rokov

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím oslavuje 55 rokov od svojho založenia. Malý krok, ktorý znamenal jeho zriadenie, stal sa veľkým krokom pre oblasť pôsobenia inštitútu. Začiatky určite neboli ľahké a bolo treba boriť sa s problémami organizačnými, odbornými aj ekonomickými. Ale aj s problémom myslenia a zmýšľania ľudí.

Viac

 
23.01.2019

Príspevky ministerstva na sociálne služby opäť vzrástli

Poskytovatelia všetkých druhov sociálnych služieb dostávajú podľa stupňa odkázanosti každý mesiac na každé miesto finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška finančného príspevku je odlišná pre ambulantnú a pobytovú sociálnu službu a určuje ju každoročne nariadením vláda Slovenskej republiky. Od januára 2019 tak opäť vzrástli príspevky na sociálne služby o desiatky eur mesačne na každého odkázaného občana.

Viac

22.01.2019

Predseda vlády navštívil ministerstvo

Predseda vlády Peter Pellegrini oceňuje efektivitu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pri príprave opatrení v prospech ľudí. Uviedol to po skončení pracovnej návštevy na ministerstve. Zároveň vyzval ministra Jána Richtera, aby sa rezort v tomto roku zameral najmä na podporu rodín s malými deťmi, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.

Galéria

Viac

21.01.2019

Nezamestnanosť sa v roku 2018 znížila v priemere o 1,76 p. b.

Počet ľudí bez práce sa znížil aj na konci minulého roka. Z evidencie úradov práce ubudlo v decembri 2018 viac ako 2 000 osôb a celková nezamestnanosť dosiahla na Slovensku 6,19 %. Medziročne sa počet nezamestnaných znížil až o 25 781. Menej je aj ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc štátu.

Viac

 
15.01.2019

Ďalšie peniaze pre deti v náhradných rodinách

Nový rok priniesol významné zmeny aj vo finančnej podpore náhradných rodín. Od 1. januára sa významne posilňuje podpora náhradnej starostlivosti o deti ich blízkymi, ale napríklad aj o deti v pestúnskej starostlivosti. Túto výraznú „injekciu“ na zlepšenie starostlivosti o deti pokladáme za ďalší pozitívny krok rezortu práce v rámci pomoci a podpory rodinám.

Viac

14.01.2019

Projekty na pomoc sociálne vylúčeným skupinám budú pokračovať

Končiace sa národné projekty Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I. potvrdili, že táto forma pomoci sociálne vylúčeným skupinám je veľmi prospešná.

Viac

10.01.2019

Minister rokoval s novým prezidentom KOZ

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal nového prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Mariána Magdoška. Na rokovaní sa dohodli na intenzívnej spolupráci, aby sa zvyšovala ochrana zamestnancov na pracovisku, zlepšovalo pracovné prostredie a v neposlednom rade rástla životná úroveň pracujúcich ľudí.

Viac

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti