Hlavné menu

Aktuality

25.11.2014

Nadrezortné riešenie zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak na konferencii za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.

Viac

25.11.2014

Ministerské vianočné trhy

Vianočné trhy chránených dielní môže počas celého tohto týždňa navštíviť verejnosť na pôde ministerstva práce na Špitálskej ulici v Bratislave. Novinkou tohtoročných dielní je maľovanie enkustickou žehličkou – maľovanie voskom.

Galéria

Viac

25.11.2014

Boj proti násiliu na ženách

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Oficiálne ho vyhlásila Organizácia spojených národov, aby sme nezabúdali, že tento závažný celospoločenský problém sa týka nás všetkých.

Viac

 
21.11.2014

Spoločne proti násiliu na deťoch

Výročie prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripomenulo odbornou diskusiou.

Galéria

Viac

21.11.2014

Na kongrese ITAPA ministerstvo opäť bodovalo

„Budúcnosť je dnes" hovorí motto popredného medzinárodného kongresu ITAPA 2014. Podľa toho sa riadia aj odborníci na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Galéria

Viac

19.11.2014

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie či zneužívanie detí je závažný problém, ktorý neobchádza ani Slovensko. K ochrane detí sa snaží MPSVR SR pristupovať čo najaktívnejšie a najzodpovednejšie.

Viac

 
19.11.2014

Ministri Ján Richter a Peter Pellegrini plnia svoj sľub

Prázdninovému prepúšťaniu učiteľov od nového roka odzvoní. V parlamentne je už novela Zákonníka práce a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá to zakazuje.

Viac

10.11.2014

Minister slávnostne otvoril Dom seniorov v Čadci

Na sklonku uplynulého týždňa dali v Čadci slávnostne do užívania viacúčelové zariadenie pre seniorov. Pásku symbolicky prestrihli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, poslanec NR SR Ján Podmanický a primátor Čadce Milan Gura.

Galéria

Viac

06.11.2014

Konferencia o rodinnej mediácii

Slovensko sa pred 10 rokmi začlenilo medzi krajiny, ktoré zaradilo mediáciu do svojho právneho systému. Aj pri tejto príležitosti sa stretli odborníci zo Slovenska a do Bratislavy pozvali aj kolegov z viacerých európskych krajín.

Viac

 
28.10.2014

Ďalšia pomoc pre nezamestnaných

Približne 10 tisíc ľudí, najmä z radov dlhodobo nezamestnaných, by mohlo nájsť v krátkom čase uplatnenie na trhu práce. Ministerstvá práce a školstva pripravili projekt „Späť do školy“, ktorý je zameraný na zvýšenie možnosti uplatnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom dodatočného odborného vzdelávania.

Viac

23.10.2014

Minister ďakoval dôchodcom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí a stále aktuálneho Mesiaca úcty k starším zorganizovalo aj tento rok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku stretnutie skôr narodených. V historickej Moyzesovej sieni, na nábreží Dunaja v Bratislave, sa stretlo viac ako 200 seniorov.

Galéria

Viac

20.10.2014

Nezamestnanosť je najnižšia od decembra 2010

Miera evidovanej nezamestnanosti je najnižšia od decembra 2010. Za posledné sledované obdobie september 2014 dosiahla úroveň 12,44 %. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk